شرکت چهره یزد - سر شش گوش

انواع پیچ های سر شش گوش
آهنی و فولادی
(میلی متری و اینچی)

 

 

DIN    931 - 933

 

 

سایز M4 تا M30 طول 10 تا 300 میلی متر