شرکت چهره یزد - بکسی واشردار

 انواع پیچ های بکسی


واشردار، آهنی و فولادی


خودکار معمولی

 

 

DIN     6928      6921     571

 

 

سایز 3.5 تا 6.3 طول 10 تا 100 میلی متر