شرکت چهره یزد - STUD BOLT

STUD BOLT

 

 

تمام رزوه         دو سر رزوه

 

 

قطر 6 تا 30 میلی متر