شرکت چهره یزد - نوک مته

 

 انواع پیچ های نوک مته

 

DIN  7504

 

طول های 2/1 تا 4 اینچ