شرکت چهره یزد - MDF و کناف

ام دی اف از طول 16 میلیمتر الی 75 میلیمتر

 

 

کناف طولهای 25 و 35 میلیمتر